person holding pink and white heart print paper

Het is te lang geleden dat er mogelijkheid is geweest dat jongerenwerkers vanuit heel Nederland elkaar konden ontmoeten. Daarom is er op zaterdagmiddag 25 november van 12:30 tot 17:00u een bijeenkomst voor jongerewerkers bij de ADS in Amsterdam.

Er staan voor die middag drie workshops op het programma: 

  • Godly play, door Marijke Haisma: verhalen vertellen op een andere manier
  • Kliederkerk, door Margarithe Veen
  • Oma weet van God, door Evelien Mager

Uiteraard is er ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 

Als jij er ook bij wilt/kunt zijn, meld je dan even aan door een mail te sturen naar Evelien Mager