Arboretumkerk Wageningen zoekt jongerenwerker


Wie zijn wij?
Wij zijn een geloofsgemeenschap waarin mensen met allerlei achtergronden zich thuis voelen.
Onze gemeenschap komt voort uit en wortelt in de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en de Vereniging Vrijzinnigen Nederland, en wordt mede gedragen door een grote groep vrienden van de Arboretumkerk.

Onze gemeente heeft ca. 280 leden waaronder relatief veel jeugd. Om die reden is er in de Arboretumkerkveel aandacht en enthousiasme voor het jeugd- en jongerenwerk.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die plezier heeft in het werken met jongeren in de
leeftijd van 11 tot 16: een fase waarin je het kind-zijn achter je laat, en al zoekende nader gaat ontdekken wie je bent.

In deze fase is er – naar onze ervaring – behoefte aan gezamenlijk dingen doen, waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit. We zoeken iemand die daar volop gebruik van maakt om zo met jongeren aan de slag te gaan. Centraal staan dus hun eigen levensvragen en de antwoorden die daar in de christelijke, maar ook in andere tradities op te vinden zijn.

Hoe is het jongerenwerk bij ons vormgegeven? We hebben twee jongerengroepen, DREK (11-13/14 jaar)
en JOIN(t) (14-15/16 jaar). Deze groepen komen eens per maand bij elkaar, op de derde zondag van de maand. DREK begint met een door de jongeren zelf klaargemaakte maaltijd. Tijdens het eten is er ruimte voor verhalen en gesprek, en na het eten voor spel in allerlei vormen. JOIN(t) komt wat later op de avond bij elkaar. Met een kop thee wordt elke maand een ander thema besproken, met ruimte voor creativiteit, ritueel en muziek.

Hoe zijn deze activiteiten ingebed?
Naast een vaste predikant, Jeannette den Ouden, heeft de Arboretumkerk een kind- en jeugdwerkcoördinator, Esther van Hoeve. Voor wat betreft thematiek en vormgeving heb je veel armslag, maar je kunt daarvoor en voor de organisatie altijd terugvallen op Esther, en in tweede instantie op Jeannette.

Wat bieden we en per wanneer?
Een zzp-dienstverband, in eerste instantie voor de periode van een jaar (4,2 uur in de week, met een behoorlijke uur- en reiskostenvergoeding). In essentie ben je verantwoordelijk voor twee jongerengroepen die eenmaal in de maand, na elkaar bijeenkomen. Uiteraard horen hier de voorbereidingen en de communicatie bij. Graag zouden we ook incidenteel je inzet willen vragen bij intensieve activiteiten, zoals Kliederkerk, Kerst en Pasen. Qua inpasbaarheid is het goed te weten dat dit zich grotendeels buiten de reguliere werk- en schooluren afspeelt.

Wij zoeken iemand vanaf 1 september 2023.

Wij zoeken iemand die

  • bij voorkeur met een theologische opleiding bezig is, of die heeft afgerond (HBO)
  • aantoonbaar affiniteit heeft met jongerenwerk
  • aantoonbaar affiniteit heeft met het vrijzinnig gedachtegoed, en kan omgaan met verschillende
    achtergronden en geloven
  • ruimdenkend, flexibel en creatief is
  • gevoel voor humor heeft

Wat te doen als je dit wat lijkt, of als je meer wilt weten?
Stuur dan je motivatiebrief en CV met een referentievermelding vóór 10 juni naar secretaris@arboretumkerk.nl, t.n.v. Jongerenwerker Arboretumkerk.

Voor meer info, bel Esther van der Hoeve: 06 2308 1836, of kijk op www.arboretumkerk.nl.

Postadres: Arboretumkerk, Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen