De Algemene Doopsgezinde Sociëteit zoekt een coördinator Advies Cirkel (0,5 fte)

Doopsgezinden vormen samen een levende geloofsgemeenschap, midden in de samenleving. Dat betekent dat ons handelen en onze voornemens getoetst moeten worden binnen een theologisch en levensbeschouwelijk kader, waarbij gestreefd wordt naar een gezamenlijke lijn. Binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap is daarvoor een zogenaamde Advies Cirkel in het leven geroepen. De taak van de Advies Cirkel, die bestaat uit een wisselende groep mensen, is het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de ledenraad over alle zaken aangaande het geestelijk beleid van de doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Voor deze Advies Cirkel zoekt de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) een coördinator.

Wat ga je doen

 • op grond van de thema’s of vragen die door het ADS-bestuur of de Ledenraad worden aangereikt stel je een kennisgroep samen van mensen die bereid zijn daarover een inhoudelijke verhandeling te schrijven;
 • je begeleidt en coördineert het proces van de kennisgroep;
 • je verdiept je in een onderwerp;
 • je formuleert adviezen die bijdragen aan verdere verdieping en bewustwording in de doopsgezinde geloofsgemeenschap;
 • je beweegt je binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap en bouwt een netwerk op van mogelijke participanten van een kennisgroep.

Ben je iemand

 • met een afgeronde relevante opleiding op academisch niveau;
 • die bekend is met en zich kan vinden in het doopsgezind gedachtegoed;
 • die zich in korte tijd gedreven kan verdiepen in inhoudelijke thematiek, en in staat is om op grond van dat onderzoek een advies te formuleren;
 • die zowel communicatieve als organisatorische vaardigheden heeft;
 • die gemakkelijk contact maakt en een netwerk kan opbouwen;
 • die een kennisgroep kan formeren en aansturen, en teamgeest kan creëren;
 • met een uitstekende en heldere schrijfstijl;
 • die ondernemend is.

Dan ben jij wellicht de ideale kandidaat voor deze functie.

Wij bieden

 • een passend salaris op grond van ervaring en opleiding;
 • een werkplek op een unieke locatie in het centrum van Amsterdam met dertien collega’s in een informele sfeer;
 • de mogelijkheid tot hybride werken, waarbij van iedereen wordt verwacht minimaal 50% vanuit het ADS-bureau te werken.

Heb je interesse?

 • Nadere informatie over de ADS is te vinden op de website: www.doopsgezinden.nl
 • Bel voor meer informatie over de functie secretaris Jaap Brüsewitz of voorzitter Miekje Spoelder van het bestuur van de ADS, op nummer 06 1143 0015 of 06 2316 9551.
 • Wil je solliciteren? Stuur voor 15 januari 2024 je motivatie met cv naar vacatures@ads.nl t.a.v. M. Hoogendoorn.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) fungeert als dienstverlenende organisatie voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Zij ondersteunt de zelfstandige doopsgezinde gemeenten bij de praktische uitvoering van hun beleid, met name op het gebied van gemeenteondersteuning, jeugd- en jongerenwerk, secretariaat, financiën, communicatie en algemene zaken.

+