Erfzondeleer 2.0

Emeritus hoogleraar systematische theologie Kees van der Kooij over slavernijverleden en -heden in (gereformeerd) theologisch perspectief. Een artikel van de website theologie.nl.

‘Onlangs hoorde ik in een kerkdienst de dominee zeggen: ‘We gaan niet verloren, we liggen verloren.’ Het was een kerk die gerekend mag worden tot de rechterzijde van de gereformeerde gezindte, en daar is men eraan gewend om over de zondige staat van de mens te spreken op een manier die ik elders niet of nauwelijks meer tegenkom. Het was evenwel dit zinnetje dat mij te binnenschoot bij het verzoek om iets te schrijven over slavernij en gereformeerde theologie, in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. ‘We gaan niet verloren, we liggen verloren’ – en dat dan even niet als antwoord op de vraag naar eeuwig heil of onheil, maar als karakterisering van slavernij als maatschappelijk kwaad in heden en verleden.’

Lees het hele artikel via de link hieronder.

Naar het artikel