Pastoraat

Pastoraat

Per januari 2022 is in de doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens werkzaam:
da. Thea Tholen-Haagsma als pastoraal werker.
Adres: Molenlaan 3
8749 GP Pingjum
0517 579 630
06 5398 0163
E: theatholen@hotmail.com

Even voorstellen:

Sinds 1 januari 2022 ben ik de pastoraal werker van de gemeente Stiens. Mijn ouders zijn Doopsgezind geworden in de oorlog, beide kwamen uit niet gelovige gezinnen. Mijn moeder kwam met de Doopsgezinden in aanraking omdat ze bij de dominee werkte en langzamerhand begon ze te geloven in die Ene God.
Mijn vader werd iets later Doopsgezind omdat hij met mijn moeder mee ging naar de kerk en zo ging nadenken over geloven en doopsgezind zijn. Vooral de vredesgedachte en de geweldloosheid sprak hem aan. Als ik aan een rechtgeaarde doopsgezinde denk, moet ik aan mijn vader denken, hij is wat dat betreft mijn voorbeeld.
Als jongste kind van het gezin weet ik niet of mijn ouders er zo mee bezig waren dat ik me zou laten dopen en ik zelf lange tijd ook niet.
Voor mij was God vanzelfsprekend om mij heen, dat werd me ook dagelijks verteld want door omstandigheden heb ik mijn schooltijd doorgebracht op Christelijke scholen.
Natuurlijk ging ik ook naar de zondagsschool in Leeuwarden waar ik de dosis Doopsgezind gedachtengoed binnenkreeg.
Het was voor mij zelf later bijna vanzelfsprekend dat ik belijdenis zou gaan doen en in 1980 heb ik dat gedaan in Hallum want wij woonden in die tijd in Hijum
In 1982 trouwden we en ging dominee Yetsinga voor in de dienst in de Martinikerk in Franeker.
Onze woonplaats werd Pingjum en in 1984 werd ik lid in Witmarsum, in die gemeente heb ik ook in de kerkenraad gezeten. In 1990 werd ik lekenpreker en dat heb ik sinds die tijd altijd gedaan.
Toen onze 2 zoons ouder waren begon ik toch meer honger naar kennis te krijgen en na de basis en vervolg cursus Doperse Theologie schreef ik me in bij Hogeschool Windesheim voor de opleiding Godsdienst/ Pastoraal werk. In 2010 haalde ik mijn Bachelor en toen verwachtte ik een vaste baan te krijgen. Niets is minder waar maar ik heb van alles aangepakt om ervaring op te doen en ik heb in ieder geval als invaller gewerkt in Warns en Stavoren en dit jaar ben ik dik 12 jaar aan hen verbonden geweest. Het is te veel om op te noemen wat ik aangepakt heb maar ik was heel tevreden met mijn leven.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en ineens kwam de vraag ‘wil je bij ons komen werken’ uit Hallum en Stiens, na enig nadenkwerk heb ik deze vraag met ja beantwoord. Zo is het gekomen en ik hoop dat ik een goede tijd mag hebben met iedereen die verbonden is met deze mooie gemeente.
Thea