Activiteiten

Activiteiten:
Menno-winterprogramma ’24/’25

Klik op de blauwe knop “Activiteiten” hiernaast voor de bijeenkomsten die u alvast in de agenda kan zetten.

Ook wel ons leerhuis-programma genoemd.

Algemeen: De achter ons liggende periode hebben we binnen de leerhuisactiviteiten aandacht besteed aan meer praktisch-maatschappelijke vraagstukken als:
• Vredeskerk, hoe kunnen we de vredesboodschap uitdragen binnen de actualiteit van oorlog en bewapening, machtsdenken, van fakenieuws etc.?
• Groene kerk, doen wij genoeg in onze pogingen de wereld te vergroenen?
• Aanloophuis, is de zorg voor zwervers, daklozen, verslaafden een specifieke taak voor ons doopsgezinden en zo ja hoe dan?
• LHBT+ gemeenschap. Stellen wij ons in voldoende mate open voor anders-georiënteerden? Zouden we ons niet actiever moeten opstellen?
Naast deze meer maatschappelijke thema’s hielden wij ons bezig met delen uit de Bijbelse geschriften, zoals het boek Job en het boek Tobith, wat onder de deuterocanonieke boeken valt. Leerzaam was het zeker, maar het wordt misschien wel eens tijd dat we ons wat meer gaan richten op de vrouwen in de Bijbel.
Een derde onderdeel van onze leerhuisthema’s is onze kerkmuziek: de betekenis, de diepgang en de achtergronden van de liederen die we zingen tijdens de vieringen.
Voor het komende leerhuisjaar willen we deze drie hoofdonderwerpen (maatschappelijke actualiteit, de geschriften, de muziek en liederen) weer terug laten komen. Daarnaast moeten we misschien ook expliciet ruimte bieden om bezig te gaan met onze eigen toekomstvraag; hoe willen wij als doopsgezinden ook in de toekomst inspirerend zijn en blijven ondanks afnemend aantal vitale en actieve leden, minder vrienden, minder voorgangers etc.
Voor de periode september-december 2024 en verder hebben we de volgende activiteiten gepland:

Dinsdagmiddag 16 april 2024 Tobith
Dinsdagmiddag 17 september 2024: Onze liederen: we onderzoeken enkele liederen qua tekst en muziek en we gaan ze met elkaar zingen. In principe wil Tineke ons muzikaal ondersteunen met de piano.
Dinsdagmiddag 22 oktober 2024: Misschien nemen we weer een Bijbelboek of een Psalm ter verdere bestudering. De definitieve keuze wordt binnenkort gemaakt.
Dinsdagmiddag 26 november 2024: Ubuntu deel-1. Onze zusters Korneel en Erna bereiden dit voor. Het deel-2 zal in januari plaatsvinden.
Dinsdag 21 januari 2025: Ubuntu deel-2.
Dinsdag 18 februari 2025: Eventueel: De toekomst van de Doperse geloofspraktijk
Dinsdag 18 maart 2025: Nog nader in te vullen
Dinsdag 22 april 2025: Nog nader in te vullen.

Zo, de persoonlijke agenda’s kunnen hiermee weer worden ingevuld. We
willen ons ervoor inzetten er leerzame en plezierige bijeenkomsten van te
maken zodat de onderlinge band mogelijk nog verder kan worden verstevigd.
Wij staan open voor suggesties, tips, medewerking…
Thea en Cornelis.