Activiteiten

Activiteiten:
Menno-winterprogramma ’23/’24

Klik op de blauwe knop “Activiteiten” hiernaast voor de bijeenkomsten die u alvast in de agenda kan zetten.

Ook wel ons leerhuis-programma genoemd.
In principe bestaat het leerhuis-programma altijd minstens uit deze twee onderdelen:

  1. Inhoudelijke verdieping, bezinning op Bijbelse of maatschappelijke thema’s, oriëntatie op verleden, heden of toekomst, maar altijd met gebruikmaking van Bijbelse of religieuze bronnen.
  2. Mogelijkheid van onderlinge gesprekken met elkaar en ook versteviging van onze onderlinge verbondenheid. Elkaar verder leren kennen, “Gewoon gezellig bijkletsen”, zoals iemand van ons dat eens treffend verwoordde.
    Dit najaar proberen we nog wat meer rekening te houden met een goede spreiding van de activiteiten. Liever niet 2 bijeenkomsten in één week, maar spreiding over meerdere weken. Op dit moment (augustus 2023) is het nog enigszins onduidelijk of onze voorganger Thea weer volledig inzetbaar is en vanaf welk moment, maar de volgende bijeenkomsten kunnen alvast in de agenda worden gezet:
    Aanvullende informatie bij het winterprogramma van de komende leerhuisbijeenkomsten:

In de afgelopen tijd is er veel informatie op ons afgekomen over de vraag waaraan je een doopsgezinde gemeente zou moeten kunnen herkennen. Een 4-tal kenmerken komen veelvuldig naar voren. Dat zijn:
• De Doopsgezinde gemeente is een Groene-gemeente,
• De Doopsgezinde gemeente is een Vredes-gemeente,
• De Doopsgezinde gemeente is een Fairtrade-gemeente,
• De Doopsgezinde gemeente is een Regenboog-gemeente.
Het lijkt ons een goed idee binnen de leerhuisbijeenkomsten aandacht aan te besteden aan deze kenmerken. Dat kan afzonderlijk, maar uiteindelijk moet je dit alles ook in samenhang met elkaar zien. Voor de verdieping in de Groene-gemeente was al een afspraak gemaakt (volgens de planning: 14 november 2023).
Het thema van de Vredesgemeente had ook al eerder onze aandacht gekregen, maar daarvan is de afspraak gemaakt dat dit nog weer een vervolg krijgt. In het voorjaar van 2024 staat dit weer ingepland. Dit thema heeft het karakter van een doorlopend thema zonder einde. Wordt ook daarna weer vervolgd dus.
De Fairtrade-gemeente en de Regenboog-gemeente komen aan de orde op dinsdag 10 oktober 2023. Omdat zuster Thea er waarschijnlijk nog niet bij zal zijn, zal broeder Cornelis deze middag voor zijn rekening nemen. De voorbereiding gebeurt wel door hen samen.
Vooruitblik op 2024: Er staan nog enkele thema’s op onze ‘wensenlijst’. Naast bepaalde stukken (of boeken) uit de Bijbel, zijn er ook altijd nog actuele maatschappelijke thema’s die aandacht vragen. Een heel specifiek en mooi diepgravend onderwerp waar o.a. zr. Korneel en zr. Erna mee doende zijn, is Ubuntu. (Even kijken in Wikipedia – red.) Dit zou ook heel goed een keer aan de orde kunnen komen.
Gemeenteleden die wensen hebben voor bepaalde thema’s of gemeenteleden die graag een bijdrage leveren, kunnen dit (graag zelfs) kenbaar maken bij zr. Thea of ondergetekende.

Mede namens zuster Thea, Cornelis.