Diensten

Diensten en Vieringen

Diensten en vieringen worden eens in de 14 dagen gehouden in ons kerkgebouw (Fermanje) aan de Kakewei 16 te Stiens aanvang van de bijeenkomsten is meestal ’s zondags 09.30 De doopsgezinde gemeente Stiens werkt nauw samen met de Doopsgezinde gemeente Hallum (adres Fermanje: Offingawei 17, Hallum) er worden “DUO“- activiteiten en kerkdiensten georganiseerd, een gezamenlijk blad uitgegeven en ook werkt dezelfde predikant voor beide gemeenten. Bij bijzonderheden (als u doorklikt op de betreffende dienst) vindt u het doel van de extra collecte (EC)

Klik hiernaast voor het agenda overzicht van Diensten en Vieringen