Doelstelling en Beleid

Doelstelling en Beleid

Uit artikel 2 van het reglement van de doopsgezinde gemeente Stiens van 12 maart 2003:

De Doopgezinde Gemeente Stiens weet zich geroepen om:

  1. In doopgezinde geest een goed functionerende gemeenschap van Christus te zijn en een antwoord te zoeken op de vraag wat dat betekent in de wereld van vandaag.
  2. De evangelieverkondiging zo goed mogelijk gestalte te geven in het vieren, leren, dienen en getuigen.
  3. Te streven vredesgemeente te zijn. Het dienen van de vrede zal een aanzienlijk aandeel in de gemeente hebben.
  4. Een plaats te zijn waar mensen een rustpunt vinden en samenkomen om in alle eenvoud het verhaal van God met mensen in het dagelijks leven te zoeken en te ontdekken, om van daaruit geïnspireerd verder te gaan.
    Dientengevolge is het belangrijk dat mensen er voor elkaar kunnen zijn, elkaar bijstaan en vasthouden en derhalve iets van geloof, hoop en liefde kunnen uitstralen naar buiten toe.

Hier is het beleidsplan van de doopsgezinde gemeente Stiens te downloaden zoals vastgesteld op 1 oktober 2010