Foto Album

Foto Album

Intrede da. Thea Tholen-Haagsma
16 jan 2022

Voor- en doorelkaar adventmiddag
11 dec 2022

Foto impressie Gezamenlijke Pinksterdienst dg Hallum en dg Stiens in de voormalige fermanje “de Julianakerk” in Oudebildzijl

Voor- en door elkaar adventsdienst 11 dec 2023