Blad: Meniste Kontakt

Meniste Kontakt

Meniste Kontakt is het mededelingenblad van de doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens

Jaarlijkse verschijnschema globaal:

Januari Algemeen nummer
Maart  Paas nummer
Juni  Vakantienummer
Augustus  Startnummer
November Kerstnummer

voor exacte, kopijdata en verschijning, zie het laatste nummer van het blad.

Kopij 2023:
25 Maart Pasen
17 Juni Vakantie
19 Augustus Start seizoen
18 November Kerst

Redactie:
Griet Hamersma
E: c.hamersma14@upcmail.nl
tel: 058-2572505

Syt Hijlkema
E: systaafke@upcmail.nl
tel: 0518-432787

Redactie E-mailadres, mail komt bij beide redactieleden:
E: redactiemenistekontakt@dgstiens.nl

Wilt u een abonnement op ons blad, neem dan kontakt op één van de bovenstaande redactieleden.