Blad: Meniste Kontakt

Meniste Kontakt

Meniste Kontakt is het mededelingenblad van de doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens

Jaarlijkse verschijnschema globaal:

Januari Algemeen nummer
Maart  Paas nummer
Juni  Vakantienummer
Augustus  Startnummer
November Kerstnummer

Voor Kopijdata en verschijning, zie het laatste nummer van het blad.

Redactie:

Syt Hijlkema, dg Hallum
tel: 0518-432787

Griet Hamersma, dg Stiens
tel: 058-2572505

Redactiemail adres: (mail komt bij beide redactieleden):
redactiemenistekontakt@dgstiens.nl

Wilt u een abonnement op ons blad, neem dan kontakt op met één van de bovenstaande redactieleden.