Links

Internet Links

Links naar diverse gemeenten en organisaties op het internet:

Doopsgezinde Gemeente Hallum
Naar site >>

Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija en Ternaard
Naar site >>

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Naar site >>

De Oergong, huis van bezinning en bezieling
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Naar site >>

Algemene Doopsgezinde Sociëteit
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging binnen andere organisaties in binnen- en buitenland. Naar site >>

Friese Doopsgezinde Sociëteit
Naar site >>

Doopsgezind Wereldwerk
Naar site >>

AKCkampen
Wat doe jij deze zomer? De AKC organiseert zomerkampen voor jongeren, dus voor jou ! Naar site >>

Dopersduin
Dopersduin is een groepsaccommodatie en vergaderlocatie met een bijzondere achtergrond. De karakteristieke bouw en de ongedwongen sfeer maken Dopersduin tot een huis waar mensen zich snel thuis voelen. Naar site >>

Buitengoed Fredeshiem
Buitengoed Fredeshiem kent een waardevolle historie. Met respect voor onze geschiedenis, uitgangspunten als gastvrijheid, persoonlijke aandacht en een ongedwongen sfeer, bieden wij u als gast graag een plek voor inspirerende ontmoetingen. Naar site >>

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk
De GDB zet zich in om materiaal voor gesprekskringen aan te dragen. Waarbij hedendaagse vragen van de samenleving verbonden worden met bijbelse verhalen. Tegelijk ontdekken we in dit materiaal hoe dichters, denkers, kunstenaars en wetgevers daar inspiratie uit haalden. Reacties van gebruikers: ‘Je bent samen hardop aan het denken, dat vind ik leuk.’‘Het is geen monoloog meer van de inleider.’  ‘Ik vond het eerst wel vreemd dat je thuis iets moest lezen, maar daardoor kwam ik met mijn eigen vragen naar de groep.’ Zie ook het item hierna:
Naar site >>

Doopsgezinde Zending is per 1 jan 2024 gefuseerd met de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. De nieuwe organisatie heet Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit.
Naar site >>

Community Peacemaker Teams Nederland
Naar site >>

Kerk en Vrede
Naar site >>