Grootouders voor het klimaat

Sinds een paar jaar ben ik grootvader. Als opa maak ik met veel plezier mee hoe een jong mens vol energie en nieuwsgierigheid een weg vindt in deze wereld. Maar ik maak mij ook zorgen: in wat voor wereld komt mijn kleinzoon terecht? Zou hij meemaken dat een deel van Nederland weer onder water komt te staan? Of dat grote groepen klimaatvluchtelingen voor de poorten van Europa staan? Gelukkig zijn zijn ouders van plan hem op te voeden als ‘klimaatambassadeur’.

Ik ben ondertussen lid geworden van de landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat. Toen ik over hen las wist ik meteen dat ik mij zou aansluiten. Het is een idee overgewaaid uit andere landen; er zijn ondertussen meerdere landen met zo’n beweging. Als geen ander hebben grootouders gezien hoe het klimaat de afgelopen vijftig jaar veranderd is en welke ontwikkelingen in de maatschappij – waar zij zelf deel van uitmaakten – daaraan hebben bijgedragen.

De Grootouders laten zien dat er in Nederland vele senioren, opa’s en oma’s zijn die zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen én kleinkinderen opgroeien. Wij verlangen meer actie om klimaatverandering te voorkomen. Klimaat zou voor alle politieke partijen topprioriteit moeten zijn. Wij hebben als grootouders een werkzaam leven achter de rug, en hebben dus alle tijd om onze zorg en verantwoordelijkheid om te zetten in daden.

In wat voor wereld komt mijn kleinzoon terecht?

Er zijn in Nederland nu 17 lokale Grootoudergroepen opgericht. Zelf heb ik als lid van de Arboretumkerk in Wageningen bijgedragen aan het oprichten van een groep in Wageningen. We komen eens per maand bij elkaar om onze zorgen te delen en elkaar te inspireren. We lezen eens per twee weken voor in de bibliotheek aan kinderen, uit boeken die direct of indirect iets te maken hebben met het klimaat. Velen van ons doen mee met de pleindemonstraties die in Den Haag worden gehouden: iedere twee weken staan er Grootouders die de politiek bestoken met een actueel klimaat-gerelateerd onderwerp.

In september vorig jaar boden de Grootouders de Toekomststoel aan. De Toekomststoel is bestemd om in de Tweede Kamer een permanente plaats te krijgen om politici te herinneren aan de toekomst die ze beheren voor hun kinderen en kleinkinderen. De Toekomststoel is een idee van Jan Terlouw, ambassadeur voor de Grootouders.

In Wageningen werken we nauw samen met het platform Duurzaam Wageningen en de gemeente. Iedere maand organiseren we een klimaatcafé rond een actueel thema, zoals energiearmoede, circulariteit, bonen en de eiwittransitie, de doughnut-economie, etc. Andere lokale groepen van Grootouders sturen brieven naar gemeenteraadsleden, spreken mensen aan op winkelavonden, etc.

Doughnut-economie

Ik ervaar het meedoen als Grootouder als inspirerend. Het helpt om mijn zorgen om te zetten in zinvolle daden, voor eenieder passend bij zijn/haar eigen behoeften en talenten. Ik denk dat de beweging goed past bij het doopsgezind zijn: bewust leven, geen woorden maar daden.

Tekst en beeld: Jan Joost Kessler

Website grootouders voor het klimaat