Jongeren verbinden

Ruim twintig jaar geleden kwam ik bij de doopsgezinde gemeente in Krommenie terecht. Om mijn betrokkenheid bij de gemeente te vergroten deed ik mee als leidster van de kinderkring. Het werd een reis vol inspiratie. Op onze eigen zolder volgden we met de kinderen het programma van Kom in de Kring. Het jaarlijkse hoogtepunt was het kinderkerstfeest op Kerstavond waar we veel tijd en energie in staken. Met veel plezier kijk op die periode terug.

Toen ik afgelopen zomer de oproep voor een tijdelijke landelijk coördinator jeugd- en jongerenwerk op de website van de ADS las, wist ik: daar moet ik op reageren. Ik had er meteen veel zin in! Nu ik een paar maanden bezig ben moet ik eerlijk zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik daadwerkelijk gereageerd heb, en dat de ADS mij het vertrouwen heeft gegeven dit werk te doen. Gelukkig werk ik heel prettig samen met Joke. We hebben wekelijks overleg. Dat is voor mij heel waardevol, en voor Joke is het fijn te weten dat het jongerenwerk wordt voortgezet. Zoals we allemaal weten hebben de coronajaren 2020 en 2021 er in vele sectoren flink ingehakt. Dat geldt ook voor ons. Hoe goed iedereen ook z’n best heeft gedaan, die periode heeft toch impact gehad.

De afgelopen tijd heb ik veel locaties bezocht en de jongerenwerkers gesproken. Deze kennismakingen waren voor mij niet alleen leuk, maar ook ontzettend leerzaam. Ze hebben mij heel veel inzicht gegeven. Wat gebeurt er eigenlijk veel in doopsgezind Nederland en met zoveel passie! Wat een leuke en enthousiaste mensen met hart voor de zaak! Het waren en zijn waardevolle ontmoetingen waar ik hoop uit put. De doopsgezinde traditie kan voor velen een bron van inspiratie zijn, en wellicht kunnen we de volgende generatie gezamenlijk laten zien wat gemeenteleven is. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met jullie, jongerenwerkers, te werken aan een levendige en betrokken jeugdgroep.

Belangrijk voor onderlinge goede samenwerking is ontmoeting, zodat we elkaar (beter) leren kennen. Daardoor wordt de drempel om elkaar te benaderen lager en het saamhorigheidsgevoel groter. Ik hoop dan ook van harte velen van jullie (nogmaals) te ontmoeten tijdens onze jongerenwerkersbijeenkomst in november. We zullen jullie dan meerdere workshops aanbieden. Onder meer over een nieuwe methode en over programma’s die al lopen. Het is zinvol en leerzaam om hierbij aanwezig te zijn en zo nieuwe inspiratie op te doen. Uiteraard is er ook tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken en van elkaar te leren.

Jongerenwerkers begrijpen de uitdagingen en waarden van jongeren

De jongerenwerkers spelen een cruciale rol in ons gemeenteleven. Ze dragen bij aan het voortbestaan van onze doopsgezinde traditie. Hun werk is van onschatbare waarde om verschillende redenen:

  • Verbinding: jongerenwerkers leggen de brug tussen de oudere generaties en de jeugd binnen de kerk. Ze begrijpen de uitdagingen en waarden van jongeren. Daardoor kunnen ze erin slagen een vertrouwensband op te bouwen en een plek te creëren waar jongeren zich gehoord en begrepen voelen en mogen zijn wie ze zijn.
  • Geloofsopvoeding: jongerenwerkers kunnen de jongeren begeleiden op hun spirituele reis. Door gesprekken, themabijeenkomsten of tijdens andere activiteiten kunnen zij iets bijdragen aan de geloofsontwikkeling van jongeren.
  • Inspiratie en betrokkenheid: door boeiende, relevante en/of actuele programma’s kunnen jongeren geïnspireerd worden om deel te nemen aan activiteiten binnen de kerkelijke gemeenschap. De jongerenwerkers kunnen een verbindende rol spelen door ze hierbij te ondersteunen of aan te moedigen.
  • Levensvaardigheden: niet alleen bij het geloofsleven, maar ook bij de ontwikkeling van levensvaardigheden bieden jongerenwerkers vaak ondersteuning. Dit helpt jongeren om te groeien, als individu en als betrokken burger in de maatschappij.
  • Toekomst van de kerk: jongerenwerkers kunnen bijdragen aan het behoud van de doopsgezinde traditie. Ook al zal die, denk ik, wijzigen in de vorm zoals we die gewend waren. Maar de kernwaarden als vrede, duurzaamheid en omzien naar elkaar zijn grote thema’s voor de nieuwe generatie.

In een tijd waarin de maatschappij voortdurend verandert, zijn jongerenwerkers essentieel om de doopsgezinde gemeenten relevant en levendig te houden. Hun passie en inzet voor kinderen en jongeren zijn van groot belang. Het gaat erom samen te werken aan een veilige plek waar iedereen zich welkom weet en gewaardeerd voelt. Waar we ons inzetten voor inclusiviteit en diversiteit binnen onze kerkgemeenschap. Ik hoop oprecht dat ik voor meer verbinding kan zorgen en een positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van het doopsgezind jeugd- en jongerenwerk.

Evelien Mager is een nieuw gezicht binnen het doopsgezinde jeugd- en jongerenwerk. Sinds juli is zij tijdelijk aangesteld om de rol van Joke van der Heide over te nemen. Evelien is actief lid van de doopsgezinde gemeente in Krommenie, waar ze tevens deel uitmaakt van de kerkenraad. Sinds 2015 heeft ze met enthousiasme diverse activiteiten georganiseerd in de vermaning, waaronder concertjes, voorstellingen, muziektheater en diverse bijeenkomsten.

Dit stuk verscheen eerder in Mondig 5, 2023

Tekst: Evelien Mager
Beeld: Unsplash