Dinsdagmiddag 14 februari

14 februari 2023
14:30 - 16:00
Activiteiten
Fermanje Stiens
o.m. br. Gerrit gaat voor

‘Een verdere verdieping in het doopsgezind gedachtengoed’ Eerder (11 oktober j.l.) werd een stevige aanzet gegeven door broeder Gerrit, die de fundamenten zoals die zijn toegeschreven aan Menno Simons weer eens helder aan de orde stelde. Deze middag heeft ons op uitnodigende manier weer eens aan het denken gezet over wat onze grondbeginselen als doopsgezinden kunnen zijn. De discussie is nog lang niet afgerond, dus daar willen we graag nog mee doorgaan. Zeker omdat broeder Gerrit ons nog een aantal uitnodigende vragen heeft meegegeven. Het is goed als we ons hierbij ook verbredend oriënteren op de internationaal vastgesteld ‘shared convictions of global anabaptists’ Dit document is in 2006 vastgesteld tijdens de Mennonite World Conference. Wie meer wil weten hierover ter voorbereiding: 

https://mwc-cmm.org/resources/shared-convictions-poster-2022

https://mwc-cmm.org/sites/default/files/resource-uploads/shared_convictions_dec_2016_update_en.pdf

Of met Nederlandse vertaling door Google:

shared_convictions_dec_2016_plus Ned vertaling