Doopsgezinde studiedagen

9 t/m 11 feb 2024
18:00 - 13:00
Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
Thema: Samen leren en vieren
Doopsgezinde studiedagen

Lang geleden kwamen mensen samen om te luisteren naar de wonderlijke verhalen van hun leraar Jezus. In hun gesprekken, maaltijden en gebeden leerden ze zichzelf, elkaar, en God opnieuw kennen. Het samen leren en vieren vormde hen tot een gemeenschap: het eerste begin van de kerk.

Samen leren en vieren kan ook ons vandaag als gemeenschap bijeenroepen. In deze eerste Doopsgezinde Studiedagen willen we dat samen ontdekken. Want hoe gaat dat eigenlijk? Wat betekent het om met elkaar de woorden van de Schrift te horen en te duiden, ervaringen te delen, en deze gedachtewisselingen te vervlechten met stilte, gebed en gezang? Waarom is het eigenlijk überhaupt belangrijk als mondige gelovigen samen theologie te bedrijven – en hoe doe je dat dan?

Het weekend vindt plaats van 9 t/m 11 februari in Dopersduin in Schoorl. U kunt zich niet meer opgeven.