Dopers Gesprek met Ingrid Thijssen

24 januari 2023
20:15 - 22:00
Singelkerk, Singel 452, Amsterdam

Op dinsdag 24 januari spreekt in de Amsterdamse Singelkerk Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, over ‘Brede maatschappelijke welvaart’ en de koers van de Nederlandse werkgeversorganisatie.

Sinds Thomas Piketty’s boek Kapitaal in de 21e eeuw is er veel aandacht voor de (groeiende) tweedeling in de maatschappij die leidt tot kansenongelijkheid. De Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft daar de afgelopen jaren aandacht aan besteed en stappen gezet, onder meer met het project De Brug. Onder voorzitterschap van Ingrid Thijssen is het bevorderen van brede maatschappelijke welvaart tot speerpunt van beleid gemaakt. Daarmee wordt kansenongelijkheid in de maatschappij aangepakt en worden bedrijven aangemoedigd zich in te zetten voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en het goed werken en leven is. Hoe zien werkgevers dat voor zich? Wat zien zij als hun rol in de samenleving? Gaan deze idealen wel samen met het aansturen van een organisatie, of met het tevreden stellen van aandeelhouders en klanten? En wat drijft de voorzitter van VNO-NCW hierbij?

In het Dopers Gesprek zal Ingrid Thijssen de achtergronden van de VNO-NCW-visie op ‘Brede maatschappelijke welvaart’ nader toelichten, en ook wat haar daarin persoonlijk heeft gedreven.

Ingrid Thijssen is sinds 2020 voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Daarvoor was ze voorzitter van de Raad van Bestuur van Alliander en directeur van NS Reizigers. Ze heeft zich in haar rollen nadrukkelijk sterk gemaakt voor een evenwichtige belangenbehartiging voor medewerkers, en heeft als CAO-onderhandelaar bij NS ingezet op sociale vernieuwing.
 
Het gesprek met Ingrid Thijssen is een aflevering in de serie persoonlijke ontmoetingen die ook komend jaar weer in de Amsterdamse Singelkerk zal plaatsvinden. In de prachtige oude kerkzaal gaan sprekers van naam na een korte inleiding in discussie met een klein gezelschap over wat hen beweegt, op het snijvlak van geloof en samenleving. En u/jij kunt erbij zijn! Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.

Aanmelding: www.doopsgezindamsterdam.nl/programma/ Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Met je aanmelding rekenen we op je komst.

Beeld: Robin Utrecht