Excursiecafé Titus Brandsma

20 april 2023
16:30
Regentessekerk, Regentesselaan 12b, Apeldoorn

Op donderdag 20 april 2023 zal Theo van Driel in het Excursiecafé in Apeldoorn een korte lezing houden over Titus Brandsma.

Titus Brandsma is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld.

Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. ‘Titus’ koos hij later als kloosternaam.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften.

In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef hij zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotage-activiteiten. Hij stierf op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau.

Vanaf 16.30 uur bent u welkom voor een drankje, om 17.00 uur begint de lezing en vanaf 17.30 uur staan er voor € 5,- soep en broodjes klaar. Het programma vindt plaats in de Regentessekerk, Regentesselaan 12b, Apeldoorn. Meer informatie kun je opvragen bij Sjoerd de Haan, klik hier om een e-mail te sturen.