Kerkdienst

28 maart 2024
19:30
Kerkdienst
Fermanje Hallum
Zr. T. Tholen gaat voor
Bijzonderheden: Extra Collecte: Klavertje 5

Witte donderdag, Avondmaalsdienst DUO-dienst