Kerkdienst – gez. Paasontbijt

31 maart 2024
09:30
Kerkdienst
Fermanje Stiens
Zr. T. Tholen gaat voor
Bijzonderheden: Extra Collecte: Klavertje 5

Gezamenlijk Paasontbijt DUO-dienst.