Ontmoeting met gevolgen

13 december 2023
14:30
Activiteiten
Fermanje Stiens
Thema: Toneelstuk
Bijzonderheden: Voor dgStiens en dgHallum
Ontmoeting met gevolgen

zr. Korneel samen met br. Sikke besluiten hun optreden voor de laatste keer. DUO dgStiens/dgHallum

Het toneelstuk Ontmoeting met gevolgen gaat, over twee vrouwen. De ene is de vrouw van Menno Simons. Zij heet Geertruydt Jansdochter Hoyer en is tot dusverre (helaas) op de
achtergrond gebleven. Het is tijd om dat – na al die eeuwen – te veranderen. Zij heeft ons immers vast wel het een en ander te vertellen! En misschien heeft ze ook nog ideeën die voor ons in deze tijd interessant zijn om over na te denken.

De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt en heet
Geerte de Vries. Zij is voorganger in een doopsgezinde gemeente en neemt hier na haar werkzame leven afscheid. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt ‘aangespoord’ om haar kant van de geschiedenis te vertellen.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet?