Opening tentoonstelling MENNO

16 juni 2023
16:45 - 19:00
Koepelkerk, Kerkplein 2, Witmarsum
Opening tentoonstelling MENNO

‘In de tentoonstelling ‘MENNO’ staan Simons’ grondwaarden centraal: geweldloosheid, eigen verantwoordelijkheid, respect en zorg voor de aarde en elkaar. Wat is écht van waarde en genoeg om een evenwichtig en liefdevol bestaan op te bouwen? De verhalen zijn nauw verbonden met sociaal-ecologische onderwerpen van vandaag en voor iedereen, met welke achtergrond dan ook. Hoe verhouden we ons tot de ander en tot andere organismen in een samenhangend systeem?’

Klik hier voor de flyer

Laat weten of u erbij bent door een mailtje te sturen. Klik hier.