Vermaningspad 18 mei 2023

18 mei 2023
Activiteiten

De FDS (Friese Doopsgezinde Sociëteit ) heeft dit jaar de organisatie van het Vermaningspas 2023 op zich genomen. Het betreft de jaarlijks te houden fiets- en autotocht langs diverse kerkgebouwen (vermaningen) van doopsgezinde gemeenten

Vermaningspad Hemelvaartsdag 18 mei 2023

De Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) organiseert in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeenten van Berltsum, Hallum, Stiens en Leeuwarden het jaarlijkse Vermaningspad op Hemelvaartsdag 2023. Ook de oude Vermaning van Oudebildtzijl is in de route opgenomen.
Het thema van het Vermaningspad is Een wereld van verschil.

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een fietsroute en een autoroute uitgezet die voert langs verschillende Vermaningen: het Vermaningspad. Ditmaal in het noordwestelijk deel van de provincie Fryslân. In alle Vermaningen is koffie en thee te krijgen en in Oudebildtzijl wordt soep geserveerd. Deelname aan het Vermaningspad kost € 10.- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en soep. Iedereen neemt zelf zijn eigen broodjes mee voor de lunch.

De route voert de fietsers grotendeel via de fietsknooppunten. De totale lengte is voor hen circa 50 kilometer. De automobilisten rijden via speciaal uitgezette autoroute van circa 80 kilometer. De route voert door het gebied dat ‘Het Bildt’ heet en verbindt de beide voormalige oevers van de Middelsee. Aan het einde van de route is er een vesper in de Vermaning van Leeuwarden. Dominee Tjitske Hiemstra zal in deze dienst voorgaan.

We hopen op een dag vol van verhalen, nieuwe en hernieuwde contacten en ontmoetingen. Iedereen is van harte welkom in dit mooie deel van Friesland, waarin het landschap en de cultuur het verschil maakt.

Inschrijven voor deze dag
Graag ziet de organisatie dat de deelnemers zich vooraf inschrijven. Dat is belangrijk voor de hoeveelheid soep die wordt bereid en biedt inzicht in de belangstelling. Inschrijven voor deze dag kan tot 10 mei per mail: frieslandfds@gmail.com. Uw betaling (à € 10.- per persoon) ontvangen wij graag ook vóór 10 mei op rekening NL20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van: Vermaningspad 2023, uw naam en woonplaats.

De start
De start is bij Autobedrijf van der Horst, Alexander Cohenweg 1, 8914 BG Leeuwarden van 09.00 tot 10.30 uur, waar de koffie en thee met wat lekkers voor u klaar staat.

Vragen?
Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen met zr. Rita Grolleman: frieslandfds@gmail.com of telefoon: 06-12880237.