VREDESWAKE VOOR ISRAëL/PALESTINA

16 maart 2024
16:00 - 17:00
Activiteiten
Vermaning Holwerd,, Stasjonswei3
Thema: VREDESWAKE VOOR ISRAëL/PALESTINA
VREDESWAKE VOOR ISRAëL/PALESTINA

VREDESWAKE VOOR ISRAëL/PALESTINA

Op zaterdag 16 maart zal er in veel Vermaningen in Nederland een Vredeswake gehouden worden voor Israël/Palestina. Van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds wordt er telkens in een andere Vermaning het Licht ontstoken in een Vredeswake. Wij in Holwert komen om 4 uur ’s middags bij elkaar (tot 5 uur) aan de Stasjonswei 3 om samen stil te zijn en te bidden voor Vrede.

De kerkenraad nodigt iedereen die hierbij wil zijn van harte uit om op weg naar Pasen een Licht van Vrede te ontsteken.

Het standpunt van de Mennonite World Conference is leidend:

1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.

2. We willen dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.

3. We willen dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

Toen Jezus Jeruzalem naderde in de week van zijn lijdensweg, huilde hij over de stad en zei: “Had je op deze dag maar geweten wat vrede brengt” (Lucas 19:42). Jezus handelde ook: hij ging de hoven van de religieuze en politieke macht binnen om degenen die hun macht misbruikten te confronteren. God had de tempel bedoeld als een “huis van gebed voor alle volken” (Marcus 11:17). Jezus belichaamde de profetie van Jesaja, dat alle volken naar Jeruzalem zouden stromen, dat de volken van de wereld zwaarden tot ploegscharen zouden omsmelten en geen oorlog meer zouden leren (Jesaja 2:2-4). Vandaag de dag blijven we ons inzetten voor die verzoenende visie voor Israëli’s en Palestijnen en voor volken in conflict waar ook ter wereld.

Lees de hele brief op:

A reconciling response to war in the Middle East |

Mennonite World Conference (mwc-cmm.org)

https://mwc-cmm.org/en/stories/reconciling-response-war-middle-east

Contactpersoon namens de Gemeente Holwerd,

Br. Rob B. Workel