Vrijzinnig Leerhuis: Het goede leven / levenskunst

9 t/m 10 feb 2024
17:30
Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet
Vrijzinnig Leerhuis: Het goede leven / levenskunst

Docent en gespreksleider: dr. Alfred van Wijk
Vanaf de klassieke oudheid tot de dag van vandaag staan levensbeschouwelijke denkers stil bij de vraag ‘hoe te leven’. Zij gaan er allen van uit dat een leven waarin wij als een willoos stuk drijfhout meegevoerd worden op de stroom van de dagelijkse gang van zaken, afgewezen moet worden. Zij kiezen daarom voor
een heel bewuste levensstijl die door enkelen wel aangeduid wordt als levenskunst, een methode in die leidt tot het goede leven.

In het weekend met bovenstaand thema maken de deelnemers kennis met diverse opvattingen die tot het goede leven kunnen of behoren te leiden.
Dat de gedachten over het goede leven uit de joods-christelijke traditie ook expliciet aan de orde komen, daarvan getuigt al direct de openingsfilm Il vangelo secondo Matteo van Pier Paolo Passolini.

Voor meer informatie kunt u met opnemen met Vera Kok:
T 020 623 0914
E vrijzinnigleerhuis@ads.nl