Vrijzinnig Leerhuis: Hiernamaals

24 t/m 25 nov 2023
17:30
Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet
Vrijzinnig Leerhuis: Hiernamaals

In dit weekend valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is de laatste zondag vóór de eerste zondag van Advent waarop de jaarlijkse cyclus van de kerk opnieuw begint. De zondag na ons gezamenlijke etmaal. In de klassieke protestantse traditie heet deze zondag ‘Eeuwigheidszondag’, en in vele kerken en gemeenten is dit de zondag waarop de namen worden genoemd van de leden van de gemeente die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Het zijn de dagen van het jaar die als vanzelfsprekend de vraag oproepen naar het hiernamaals. Wat is er als wij er niet meer zijn? Of zijn we er nog wel? En waar dan? Hoe dan? Dit zal dan ook het thema zijn van dit etmaal. Wat heeft de bijbelse traditie daarover te zeggen, over het hiernamaals? Vragen waar iedereen weleens over nadenkt, zeker als de dood af en toe dichtbij komt. Helpen de verhalen en beelden die onze westerse, (joods-)christelijke cultuur ons aanreikt om onszelf op een zinvolle manier daartoe te verhouden? Zijn de beelden die de bijbel ons aanreikt anders dan die de kerkelijke traditie ons heeft aangereikt? En wat denken doopsgezinden eigenlijk als het gaat over ‘na dit leven’? We bekijken een film, lezen oude teksten, en zullen onze eigen gedachten en ervaringen hieromtrent met elkaar delen.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Kok:

T 020 623 0914
E vrijzinnigleerhuis@ads.nl