Webinar: Als de schaamte mag spreken

9 januari 2024
19:00
Webinar: Als de schaamte mag spreken

Jeanette de Korte, docent & supervisor aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bij de opleiding theologie zal in gesprek gaan met Floor Blaauw. Floor heeft in het kader van de theologische opleiding aan de CHE onderzoek gedaan naar schaamte in de hulpverleningspraktijk.

Zij ontdekte: ‘In de kern heeft schaamte te maken met het omgaan met innerlijke pijn en angst; waarbij de primaire reactie van schaamte bedekken, verbergen, verhullen is.’

Wat zijn oorzaken van schaamte? Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet hulp zoeken bij problemen? Dat zijn vragen die aan bod komen tijdens het webinar, waarin tevens de protestantse stichting tegen seksueel geweld in geloofsgemeenschappen, VPSG, gesprekspartner is. De VPSG ziet in de praktijk dat slachtoffers van seksueel misbruik het moeilijk vinden om hulp te vragen, en dat schaamte daarbij een grote rol speelt. De VPSG is benieuwd of het mogelijk is slachtoffers van seksueel misbruik eerder hulp te laten zoeken, dus het zwijgen en de eenzaamheid eerder te doorbreken.

Dit webinar is tot stand gekomen in een samenwerking met Veilige Kerk, Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken, PThU, SMPR, VPSG en de CHE.

Aanmelden kan via de QR-code, voor vragen kunt u contact opnemen met Andries Scherpenzeel, Coördinator van de minor Aanpak huiselijk geweld ascherpenzeel@che.nl

Klik hier voor de flyer met de QR-code