Webinar Arminius Instituut: Gebruik van kerkgebouwen

19 april 2023
14:00 - 16:00
Online

Het Arminius Instituut organiseert in het voorjaar van 2023 een serie webinars voor belangstellenden. In deze webinars gaat het om actuele onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek, in en rondom het seminarium. De webinars zijn toegankelijk voor iedereen en zijn dit jaar gratis te volgen. Inschrijving van tevoren is verplicht en vol = vol. Opgave bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl.

Een geloofsgemeenschap kan in een stadium komen waarbij het een serieuze optie wordt om het kerkgebouw van de hand te doen. Soms kan dat met behoud van de mogelijkheid om kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten voort te zetten. Wat verandert er in zulke situaties? Welke andere vormen van gebruik passen bij de gemeenschap en wie bepaalt dat? In dit webinar zal dr. Elza Kuijk enkele specifieke kenmerken van vrijzinnige omgang met religieus erfgoed belichten.