Webinar Arminius Instituut: het Avondmaal

22 mei 2023
19:30 - 21:30
online

Het Arminius Instituut organiseert in het voorjaar van 2023 een serie webinars voor belangstellenden. In deze webinars gaat het om actuele onderwerpen betreffende wetenschappelijk onderzoek, in en rondom het seminarium. De webinars zijn toegankelijk voor iedereen en zijn dit jaar gratis te volgen. Inschrijving van tevoren is verplicht en vol = vol. Opgave bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl

De vrijzinnigheid kent, sinds haar opkomst in de negentiende eeuw, een gecompliceerde relatie met de kerkelijke maaltijdviering. In sommige gevallen is deze afgeschaft (om later weer te zijn ingevoerd), en tot op heden zijn er kerkgangers die zich ‘mijders’ noemen. Waar heeft die weerstand mee te maken? En hoe werkt het verleden door in het heden? In dit webinar zal dr. Yvonne Hiemstra de vrijzinnige geloofstraditie opnieuw verbinden met de bijbelse maaltijd en de ruimte tot vernieuwing verkennen.