Wereldgebedsdag 2024

1 maart 2024
19:30
Kerkdienst
Fermanje, Kakewei 16, Stiens
IKW gaat voor
Bijzonderheden: Na de viering is er een kopje thee of koffie met een lekkernij uit de regio. Collecte: Kerken in Actie, hulp aan Gaza en Israel.
Wereldgebedsdag 2024

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op de eerste vrijdag van maart de Wereldgebedsdag gevierd. Dit jaar is dit op vrijdag 1 maart.

Elk jaar wordt de liturgie van de viering gemaakt door Christelijke vrouwen uit een bepaald land. Voor 2024 zijn dit de vrouwen uit de Palestijnse gebieden. Een regio die we allemaal kennen uit de geschiedenisboeken en natuurlijk ook van het nieuws. Het is een regio met veel oorlog, geweld en vele onschuldige slachtoffers hiervan. Wij prijzen de dappere vrouwen die deze dienst hebben gemaakt en zullen in woord en gebed dan ook zeker stilstaan bij de hoop op vrede voor de mensen in dit gebied.

Het kleine stukje land in het Midden-Oosten, op de grens van Azië, Europa en Afrika is al meer dan 3000 jaar belangrijk voor drie religies: Jodendom, Christendom en de Islam. Het land is vele malen overheerst door andere stammen en volken. De invloeden van al deze beschavingen zijn nog altijd te vinden in de regio.

Tegenwoordig is circa 2% van de Palestijnse bevolking Christen. Toch kennen we deze regio allemaal, want het is waar ons geloof vandaan komt. Bethlehem, waar Jezus is geboren, Nazareth, waar hij is opgegroeid, de Jordaan waar hij werd gedoopt en Jeruzalem waar hij werd gekruisigd en is opgestaan. Allerlei vormen van het Christendom, Orthodox, Katholiek en Protestants, zijn hier te vinden. De vrouwen in de Palestijnse gebieden zijn, zowel historisch als in de moderne tijd, actief en invloedrijk. Ze zijn standvastig, sterk en moedig. Toch is er nog ruimte voor betere voorwaarden, vooral in de religieuze instellingen. Enkele Protestante kerken boeken hierin wel vooruitgang, zoals de inwijding van Sally Azar als eerste vrouwelijke predikant van de Palestijnse gebieden. Andere prominente vrouwen in de samenleving zijn dr Hanan Mikhail Ashrawi, een universitair docent die lid is van de Palestijnse regering en Dr. Vera Baboun, docent aan de universiteit eerste vrouwelijke burgemeester van Bethlehem.

De Bijbeltekst en daarmee ook het thema van deze dienst is

Efeziërs 4 vers 1-7,  “Ik smeek u… verdraag elkaar in liefde”

We hebben besloten om de collecte voor deze dienst te houden voor Kerken in Actie, hulp aan Gaza en Israel.

U kunt ook via de QR code uw donatie doen.

Wij nodigen u allen van harte uit bij deze oecumenische viering op vrijdag 1 maart om 19.30 in de Fermanje, Kakewei 16 in Stiens. Na de viering is er een kopje thee of koffie met een lekkernij uit de regio.

Met vriendelijke groet, IKW Stiens

Jacoba Totays, Jitze Stienstra, Tynke de Groot