Collecte: Gemeenteondersteuning

Veel autonome doopsgezinde gemeenten staan voor verschillende uitdagingen. Er is vaak sprake van krimp van het aantal gemeenteleden, bestuurders en beschikbare voorgangers. Dat kan gemeenten behoorlijk wat zorgen geven. Soms lijkt het wel alsof alle energie gaat zitten in praktische taken, terwijl er nog maar een paar schouders zijn die die last kunnen dragen. Dat kan aanvoelen als een grote verantwoordelijkheid.

Eén van de taken van gemeenteondersteuning door de ADS is het begeleiden van gemeenten bij alle praktische vraagstukken rond gemeente-zijn in deze tijd. De consulent gemeenteondersteuning doet dat door dáár te zijn waar zij mee kan denken. Zij heeft kennis van wat er speelt, lokaal, regionaal en landelijk, en kan daardoor vraagstukken van gemeenten met elkaar verbinden. Zo ontstaan er nieuwe verbanden en/of andere structuren, en bewegen de gemeenten gezamenlijk naar de toekomst. Gemeenteondersteuning vanuit de ADS zet daarnaast actief in op het delen van kennis en inspiratie vanuit de gemeenten.

In juni vindt elk jaar het Gemeenteberaad plaats. Een dag bedoeld voor alle doopsgezinden om elkaar te ontmoeten en te inspireren. In groten getale komt u vanuit het hele land om samen te vieren, te luisteren, workshops te volgen, samen te zijn en te eten, en van alles uit te wisselen. Of misschien wel gewoon om een fijne dag te hebben!

Binnenkort zal de ADS de eerste informatie over het Gemeenteberaad 2024 met u delen. Het Gemeenteberaad wordt u kosteloos aangeboden.

Dit is een voorbeeld van een activiteit die mede mogelijk wordt gemaakt door de giften uit de jaarlijkse collecte gemeenteondersteuning. Deze dienstverlening wil de ADS graag het komend jaar voortzetten, om zo bij te dragen aan een levendige en veerkrachtige doopsgezinde geloofsgemeenschap. Daarom hopen wij ook dit jaar op uw financiële steun.

U kunt u bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘Gemeenteondersteuning’. U kunt ook direct doneren via de QR-code hieronder.

De mensen waarvan het e-mailadres bekend is bij de ADS ontvangen op dinsdag 28 november een mail met een persoonlijk betaallink.

Collecte: Gemeenteondersteuning

Doneer direct via de QR-code