Bid voor West-Afrika

Geliefde zusters en broeders,

De afgelopen weken zijn we ons bewust geworden van escalerende gewelddadige conflicten in West-Afrika, in de centrale Sahel-landen Mali, Burkina Faso en Niger. Dat heeft gevolgen voor onze broeders en zusters in de Evangelical Mennonite Church of Burkina Faso (l’Église Évangélique Mennonite du Burkina Faso).

Terroristische aanslagen nemen toe in de regio, om te beginnen in 2012 in Mali, in 2013 in Niger en in 2016 in Burkina Faso. Deze aanslagen hebben in de drie landen geleid tot duizenden doden, miljoenen ontheemden en het bemoeilijken van essentiële activiteiten, van gezondheidszorg tot onderwijs.

De verslechterende veiligheidssituatie heeft ook het democratisch bestuur in deze landen ondermijnd. West- en Centraal-Afrika hebben sinds 2020 negen staatsgrepen meegemaakt, de laatste was in Niger op 26 juli 2023.

Het regionale blok van West-Afrika (ECOWAS) kwam op donderdag 10 augustus 2023 bijeen en heeft opdracht gegeven een stand-by macht te activeren. Deze zou kunnen worden ingezet tegen de militaire junta die de macht in Niger heeft overgenomen. Op dit moment is het nog steeds wel de wens een vreedzaam einde aan deze crisis te maken.

‘Ik dring er dan ook allereerst op aan dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen – voor koningen en alle gezagsdragers, opdat we een vredig en rustig leven mogen leiden in alle vroomheid en heiligheid.’ (1 Timotheüs 2:1-2)

We vragen de kerken ervoor te bidden dat de leiders van West-Afrika zich de werkelijke kosten van oorlog herinneren. Dat alle partijen bereid zijn te onderhandelen. Dat ze de wijsheid vinden om de regio vooruit te helpen, waarbij vrede, veiligheid en menselijkheid centraal staan.

In de woorden van Siaka Traoré (regionaal vertegenwoordiger van MWC voor West- en Centraal-Afrika):
‘Gebed is het wapen dat we hebben als burgers van het koninkrijk van God.’

We vragen alle broeders en zusters even de tijd te nemen om te bidden dat deze escalatie stopt, dat er een geweldloze oplossing wordt gevonden voor de crisis en dat de vrede terugkeert in de Sahelregio.

Heer, in uw genade, verhoor ons gebed.
In de naam van Jezus, Vredevorst. Amen.

Henk Stenvers, President Mennonite World Conference (MWC)