Ik geloof in een God
die de wereld niet volmaakt geschapen heeft,
als iets dat altijd zo moet blijven,.
die niet regeert volgens de natuurlijke orde van armen en rijken,
mensen die alles weten en mensen die nergens van op de hoogte zijn,
heersers en uitgebuitenen.

Ik geloof in een God die vraagt om een weerwoord van de levende mens
en om de verandering van alle omstandigheden,
door ons werk en door onze politiek.

Ik geloof in Jezus Christus die het gelijk aan zijn kant had toen hij,
“Een enkeling kan niets beginnen”
precies zoals wij, aan de verandering van alle omstandigheden werkte en er aan ten gronde ging.
Als ik naar hem zie moet ik toegeven dat ons denken verlamd is,
onze fantasie verstikt en onze inspanning vergeefs is,
omdat wij niet leven zoals hij leefde.

Elke dag ben ik bang dat hij voor niets is gestorven,
omdat hij in onze kerken begraven is,
omdat wij zijn revolutie verraden hebben
in gehoorzaamheid en angst voor de gezagdragers en bestaande orde.

Ik geloof in Jezus Christus die opstaat in ons leven
zodat wij vrij worden van vooroordelen en aanmatiging van angst en haat
en zijn revolutie doorvoeren in de richting van zijn rijk.

Ik geloof in de geest die met Jezus in de wereld is gekomen,
Aan de gemeenschap van alle volkeren
en aan onze verantwoordelijkheid voor dat gene
wat uit de aarde zal worden:
een dal vol ellende, honger en geweld,
òf de stad van God.

Ik geloof in een rechtvaardige vrede die te stichten is,
in de mogelijkheid van een zinvol leven voor alle mensen,
in de toekomst van deze wereld van God.
Amen

Dr. Dorothee Sölle 1929 – 2003