white brown and black textile

Sinds 2015 zijn er vele comforters gemaakt in doopsgezind Nederland. Het woord comforter staat voor een deken die ‘comfort’, warmte en troost geeft. Deze dekens zijn in de loop van de jaren verstuurd naar verschillende landen waar oorlog en/of nood is. Doopsgezind WereldWerk coƶrdineert samen met andere Europese hulpwerkorganisaties de verzending van deze comforters en andere hulpgoederen. 

Tijdens het Gemeenteberaad kan doorlopend actief meegewerkt worden om comforters te knopen en af te maken. Een werkje dat iedereen langere of kortere tijd ter hand kan nemen. Het is op zo’n bijeenkomst soms wel fijn om even iets met de handen te doen!

Ook is het mogelijk meer informatie te krijgen van Marjan Huisman en Jeannette Stenvers over de geschiedenis en het maakproces van comforters, en hoe dit door gemeenten of individuen opgepakt kan worden.