Jubileum 2024 dg Stiens

Doopsgezinde Gemeente Stiens – JUBILEA 2024

Volgend jaar vieren we het 50-jarig bestaan van onze gemeente. Daarnaast staan we stil bij de 100 jaar dat ons kerkgebouw bestaat en dat wij ook al weer (iets meer dan) 25 jaar eigenaar zijn van onze Fermanje.

In het kader van deze jubilea heeft de kerkenraad het plan opgevat om een boekje te maken waarin we uiteraard aandacht besteden aan het verleden. Maar het lijkt ons ook leuk dat in het boekje alle gemeenteleden en vrienden aan het woord komen over wat hen nu beweegt en bezielt en hoe ze de toekomst van onze gemeente zien. De kerkenraad heeft in verband ons gemeentelid Korneel Roosma-de Vries gevraagd om dit onderdeel van het boekje samen te stellen, samen met alle gemeenteleden en vrienden. Zij heeft in 2008 een dergelijk boekje gemaakt in de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard, waaraan ze toen verbonden was. Korneel heeft hierin toegestemd.

De komende maanden is zij voornemens met iedereen (leden en vrienden) hierover in gesprek te gaan, met als uitgangspunt: wie ben ik en wat zou ik willen delen of willen doorgeven?

Hieronder alvast een aantal vragen om over na te denken:

  • Wat heeft jou het meest gevormd tot de mens die je wilt zijn?
  • Als je denkt aan Geloof, Hoop en Liefde, wat is voor jou het meest belangrijk en waarom?
  • Waarom ben je lid of vriend van de gemeente?
  • Welk verlangen heb je voor de gemeente?

In de komende tijd zal Korneel een afspraak met je maken om het hierover te hebben.

De kerkenraad spreekt in vertrouwen de hoop en de wens uit dat iedereen die daartoe wordt gevraagd van harte meedoet aan deze actie. Samen vormen we immers onze gemeente.

Op naar ons jubileumjaar 2024.

Met een hartelijke groet van de kerkenraad.