Proponentsexamen Jan Willem Stenvers

Op 30 augustus vond in Amsterdam het proponentsexamen van Jan Willem Stenvers plaats. Hij werd onder meer bevraagd op zijn masterscriptie, getiteld ‘En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet.’ Een onderzoek naar de relatie tussen geweldloos verzet en Mattheus 5:38-42 vanuit postkoloniaal perspectief. Hij ontving het judicium met zeer veel genoegen. Op 16 september zal br. Stenvers in de vergadering van de Ledenraad officieel worden aangesteld als proponent van de ADS.

Tekst: Alex Noord
Beeld: Derk Stenvers