Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw & Solidariteit

Nog even en dan is het zover. Dan fuseren de Doopgezinde Zending en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk tot de stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit (DGS).

De reden van de fusie is onder andere dat wij, de besturen van DZ en GDB, ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid om de DZ en GDB op een efficiënte, moderne manier te laten functioneren. We willen graag alle energie steken in onze bestaande en nieuwe projecten, en de doopsgezinden in Nederland informeren over en enthousiasmeren voor deze projecten.

De afgelopen periode zijn onze communicatiemiddelen gemoderniseerd: onze websites zijn vernieuwd en we laten ook op de sociale media van ons horen. Daarnaast organiseren we onze collecten tegenwoordig digitaal. Op organisatorisch niveau wilden we nog een stap zetten: van een zendingsorganisatie met twee rechtsvormen en de GDB, via een fusie naar één rechtsvorm. Zo’n fusie heeft heel wat voeten in de aarde. De eerste stap werd gezet doordat de leden van de Doopsgezinde Zendingsvereniging instemden met de omvorming van de Doopsgezinde Zendingsvereniging in de Stichting Beheer Doopsgezinde Zending.

Voor de tweede stap, de fusie tussen de GDB en de twee DZ-rechtsvormen, hebben het bestuur van de ADS en de Ledenraad toestemming gegeven. De akten van non-verzet van de rechtbanken Amsterdam en Gelderland zijn binnen. Nu rest ons nog de officiële bestuursvergadering waarin het fusiebesluit wordt genomen, en het tekenen van de akte bij de notaris.

We zullen een zucht van verlichting slaken als het eindelijk zover is. Het is onvoorstelbaar hoeveel handtekeningen er in zo’n proces moeten worden gezet!

Met de nieuwe organisatie gaan we komend jaar actief verder. We zullen jullie via de verschillende kanalen op de hoogte houden van onze nieuwe organisatie en van onze projecten. En we staan ook open voor mooie ideeën, dus schroom niet en treed met ons in contact.

De website is: https://stichtingdgs.nl/