Toekenning Menno Simons Preekprijs 2024

Op zondag 1 september 2024 zullen de Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen (Universiteit Hamburg) en de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona de internationale Menno Simons Preekprijs uitreiken aan Riki Neufeld, predikant van de protestantse mennonietengemeente Schänzli in Muttenz, Zwitserland.

De publieke prijsuitreiking vindt plaats na de dienst in de doopsgezinde gemeente Hamburg-Altona (aanvang 10.00 uur), waarin de bekroonde preek beluisterd kan worden. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De dienst is ook mee te maken via de live uitzending: https://www.youtube.com/c/MennonitengemeindeZuHamburgUndAltona

De bekroonde preek werd oorspronkelijk gehouden op zondag 26 februari 2023, de ‘verjaardag’ van de Russische invasie in Oekraïne, in de gemeente Schänzli. De preek is gebaseerd op het overwinningslied van een vrouw uit de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament): het Lied van Debora (Rechters 5). Het is waarschijnlijk een van de oudste teksten in de bijbel en er wordt maar zelden over gepreekt. Begrijpelijk, want dit oorlogslied gaat over moord en doodslag, verkrachting en onderdrukking. De preek verbindt deze oorlogsscène met de huidige situatie in Oekraïne. Heeft God ook hier de hulp nodig van moedige strijders en wapens om gerechtigheid te scheppen?

‘Het is zo’n tekst die je liever niet leest in een vredeskerk’, geeft de predikant toe. En toch confronteert de preek ons op een eerlijke manier met de ambivalente gevoelens ten opzichte van de aanhoudende wapenleveranties door westerse regeringen aan Oekraïne, ter verdediging tegen de onterechte militaire aanval. In het lied van Debora wordt de tiran uiteindelijk vermoord – door een vrouw. Bevrijding is het resultaat en dan klinkt er gejubel. Het is verrassend dat in de preek dan een ’tweede perspectief’ wordt geopend. De ‘verzoeking van Jezus’ (Lucas 4) wordt overdacht. En ook wordt naar Pavlo’s huidige ervaringen in Oekraïne gevraagd.

Riki (Bernd Fredrik) Neufeld werd geboren in 1984 in Asunción/Paraguay. Hij is sinds twee jaar voorganger met een speciale opdracht voor jongvolwassenen bij de Evangelische Mennonietengemeente Schänzli in Muttenz/Zwitserland. Hij is meertalig en heeft sinds 2011 al verschillende taken op zich genomen op het gebied van vorming en toerusting bij de mennonieten in Zwitserland. Daarnaast doet hij internationaal vrijwilligerswerk voor Mennonite World Conference. Riki Neufeld groeide deels in Paraguay en deels in Zwitserland op. Hij voltooide zijn bachelor theologie in Canada aan het Steinbach Bible College. Sinds 2020 volgt hij een deeltijdmaster aan de YMCA-universiteit in Kassel met een specialisatie in Transformation Studies: Public Theology and Social Work. Hij begon zijn beroepscarrière als schoolpastor en godsdienstleraar aan de Duitse Concordia School in Asunción. Riki is getrouwd met Mirjam Neufeld-Rich. Het jonge gezin heeft twee kinderen.

De internationale Menno Simons Preekprijs wil preken stimuleren en honoreren waarin het bijbels getuigenis in het licht van de dopers-mennonitische traditie ter sprake wordt gebracht. In het licht van doorleefde oecumene dienen ze de oriëntatie op de vredeskerk te bevorderen, te overtuigen door geloofwaardigheid en de spiritualiteit te sterken. Verder zijn de preken bedoeld om het gesprek over actuele thema’s in het openbare leven over de eigen confessionele grenzen heen te stimuleren.

De prijs werd geschonken door dr. h.c. Annelie Kümpers-Greve (1946-2017), lid van de gemeente Hamburg-Altona. De prijs bestaat uit € 2.000,-. De helft gaat naar de prijswinnaar, de andere helft naar zijn of haar thuisgemeente.

De jury bestaat uit doopsgezind theologen uit verschillende landen en wordt voorgezeten door prof. dr. Fernando Enns die de leerstoel Theologie van de Vredeskerken aan de Universiteit Hamburg bekleedt. Externe beoordeling vindt plaats door prof. em. dr. Hans-Martin Gutmann die Praktische Theologie doceerde aan de Universiteit Hamburg. Andere leden van de jury zijn Lukas Amstutz (Zwitserland), pastor Birgit Foth (Duitsland), pastor dr. Christiane Karrer (Nederland), dr. Andrés Pacheco Lozano (Colombia/Nederland) en Heinrich Wiens (Duitsland).

Voor informatie: Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen / Departement Protestantse Theologie / Universiteit Hamburg; tel.: 040 428 38 1789, friedenskirchen@uni-hamburg.de

https://www.theologie.uni-hamburg.de/einrichtungen/arbeitsstellen/friedenskirche .html