Uitnodiging Studieweekend 2022

Weg van de Tora
Thema: De Jozefverhalen

25 en 26 november 2022
Fredeshiem

Centraal staan tijdens dit studieweekend De Jozefverhalen (uit Weg van de Tora deel 8). Jozef, zoon van Jacob en Rachel. Jozef, de jongen die van zijn vader een speciale mantel krijgt. Die droomt. Die een buitenbeentje is in het gezin. En dat blijft niet zonder gevolgen. Het leven van Jozef laat een opvallende afwisseling van hoogte- en dieptepunten zien. Zijn geschiedenis wordt uitvoerig verteld in het boek Genesis (hoofdstuk 37 en 39-47). Welk beeld hebben wij van hem? En wat zegt de rabbijnse traditie over hem?

Het studieweekend staat onder leiding van ds. Yko van der Goot (em. predikant), ds. Johannes van der Meer (em. predikant) en mevr. Rini Bekkers (pastoraal werker), allen lid van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom van de ADS.

Praktische informatie:

Tijd: vrijdag 25 november, 14.00 uur t/m zaterdag 26 november, 14.00 uur.
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk-De Bult. Website: www.fredeshiem.nl
Kosten: € 145,- p.p. (tweepersoonskamer); € 160,- p.p. (eenpersoonskamer), inclusief overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee.
Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl

Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige studieweekends hebben deelgenomen zijn van harte welkom.

Het studiemateriaal voor het weekend wordt u van te voren toegestuurd.

Tot nu toe zijn 8 delen verschenen in de serie Weg van de Tora. De delen zijn te bestellen als E-book of Print on demand ‘Weg van de Tora’, bij de ADS (020 6230 914 of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn € 7,-. Via de website www.doopsgezinden-jodendom.nl kunt u een gratis proefboekje downloaden.

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de Commissie Doopsgezinden en Jodendom. Deze ADS-commissie heeft als doel de bestudering van Oude Testament en jodendom binnen de broederschap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen.