Vredeswake voor Gaza

Op zaterdag 16 maart geven zoveel mogelijk doopsgezinde gemeenten twaalf uur lang het licht van vrede door in een wake. Elk uur ontsteken we in een doopsgezinde gemeente in Nederland het licht. Daartoe zoeken we minimaal twaalf doopsgezinde gemeenten die mee willen doen. Maar meer is natuurlijk beter! Ook verzamelen we handtekeningen voor een petitie.

Het standpunt van Mennonite World Conference is leidend:

1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.
2. We willen dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
3. We willen dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

Doe je mee met de wake? Je krijgt een voorbeeldliturgie toegestuurd ter inspiratie, en ook aankondigingsposters voor PR in je eigen dorp of stad. Geef je op via onderstaande link.

Initiatiefnemers: Jan Willem Stenvers (DG Utrecht), Annegreet van der Wijk (DG Naarden-Bussum), Jeannette den Ouden (Arboretumkerk Wageningen), Margarithe Veen (Doopsgezind Zaanstreek), Flora Visser (DG De Lytse Streek), Daniel Serrano-Bernal (DG Haarlem)
Beeld: Jelien Veenstra