Het Arminius Instituut organiseert in het voorjaar van 2023 een serie webinars voor belangstellenden. In deze webinars gaat het om actuele onderwerpen betreffende wetenschappelijk onderzoek in en rondom het seminarium. De webinars zijn voor iedereen toegankelijk en dit jaar gratis te volgen. Inschrijving van tevoren is verplicht, en vol = vol. Opgave bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

 • 19 april, 14:00-16:00Gebruik van kerkgebouwen
  Een geloofsgemeenschap kan in een stadium komen waarbij het een serieuze optie wordt om het kerkgebouw van de hand te doen. Soms kan dat met behoud van de mogelijkheid om kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten voort te zetten. Wat verandert er in zulke situaties? Welke andere vormen van gebruik passen bij de gemeenschap en wie bepaalt dat? In dit webinar zal de spreker enkele specifieke kenmerken van vrijzinnige omgang met religieus erfgoed belichten.
  Spreker: Dr. Elza Kuijk
 • 10 mei, 14:00-16:00City Chaplaincy
  City chaplaincy duidt op nieuwe vormen van christelijk gefundeerde stedelijke presentie van kerken of andere organisaties. Deze nieuwe praktijk vloeit voort uit de constatering van de discrepantie tussen het geringe aantal kerkleden en het veel grotere aantal inwoners van een stad – van wie velen evenzeer behoefte hebben aan aandacht, zorg, verdieping en inspiratie. Ze kiezen nieuwe doelgroepen. De stedelijke presentie kan cultureel, diaconaal, spiritueel, liturgisch of educatief zijn, of een combinatie van deze. En qua theologisch beroepsperspectief: misschien zijn ‘city chaplains’ wel de dominees van de toekomst.
  Spreker: Dr. Bert Dicou.
 • 22 mei, 19.30-21.30 uurHet Avondmaal
  De vrijzinnigheid kent, sinds haar opkomst in de negentiende eeuw, een gecompliceerde relatie met de kerkelijke maaltijdviering. In sommige gevallen is deze afgeschaft (om later weer te worden ingevoerd) en tot op heden zijn er kerkgangers die zich ‘mijders’ noemen. Waar heeft die weerstand mee te maken? En hoe werkt het verleden door in het heden? In dit webinar zal de spreker de vrijzinnige geloofstraditie opnieuw verbinden met de bijbelse maaltijd en de ruimte tot vernieuwing verkennen.
  Spreker: Dr. Yvonne Hiemstra.
 • 8 juni, 10.00-12.00 uurBehoud het Goede!
  In zijn nieuwe boek Behoud het Goede vraagt Temmerman zich af wat de kennis van religie ons leert. Velen zijn van oordeel dat religie en wetenschap elkaar uitsluiten. De onwetendheid waar het in religie ten diepste om gaat, resulteert in onmacht en vijandigheid. Maar ook vanuit religieuze hoek blijkt onbegrip en wantrouwen te heersen ten aanzien van wetenschap en vooruitgang.
  Spreker: Prof. dr. Johan Temmerman, rector van de Protestantse Faculteit Theologie en Religiestudies te Brussel.