Stille Week

Op weg naar Pasen

Teksten voor de dagen van de Stille Week. Vrij naar Hans Stolp

U, die op Palmzondag op een ezel de stad binnen reed, U liet met uw Christus geest de zon voor de mensen op gaan, raakte mensen diep in hun ziel en bracht ze tot extase.

U, die op Maandag de tempel schoonveegde, U leerde ons bewust te worden van die stille stem in ons hart, ons geweten, meer dan alleen maar gehoorzaam te zijn aan welke wet dan ook.

U, die op Dinsdag met gezag de aanvallen pareerde, waarmee de Schriftgeleerden en Farizeeërs U belaagden: U, die een achtvoudig wee u uitsprak over leidslieden die niet het geweten, maar de kille wet centraal stelden; U leerde ons de weg naar binnen te gaan om daar oog in oog te staan met de Farizeeërs die leven in ons eigen hart en hen de mond te snoeren: alleen dan wordt de stem van ons geweten hoorbaar.

U, die op Woensdag in de kring van vrienden en leerlingen vol liefde gezalfd werd, U moest diezelfde dag ervaren hoe één van uw leerlingen U verried en verkocht. Waar U bent, komen liefde en haat onverhuld aan het licht. Waar u bent ervaren we het licht en het donker wat in ons zelf woont.

U, die op Donderdag vol dankbaarheid de voeten van uw leerlingen waste, U leerde ons te danken voor alles wat ons zwaar en moeilijk valt, U leerde ons te danken voor de pijn en het verdriet van ons leven, omdat wij alleen zó, door het donker heen, kunnen groeien aan het leven en wijsheid en inzicht kunnen verwerven.

U, die op Vrijdag op Golgotha stierf: uw bloed druppelde in de aarde en verrijkte haar daardoor met uw geestkracht. Uw bloed werd tot wijn: de geestkracht waarmee de aarde gezegend werd.

Op Zaterdag begroef een aardbeving uw dode lichaam diep in de aarde; heilige Christusenergieën kwamen vrij uit uw dierbare, dode lichaam en vormden de aarde om: zo werd uw lichaam tot het brood der aarde.

U, die op Zondag in een stralend lichaam verscheen aan Maria Magdalena en aan uw leerlingen. U bracht de geest naar de aarde en riep ons op die op te nemen in ons hart. Zo verheft U ons vanuit de kille sfeer van ons ego tot in de sfeer van uw liefde, waardoor ons hart vol is van U alleen.