Twee gezichten in het blauw. Een kijkt naar links, de ander naar rechts.

Wil je een bijdrage leveren aan een veilige kerk en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om het bestuurlijk overleg van de aangesloten kerken te leiden met betrekking tot het meldpunt SMPR? Dan kom je als geroepen!

Het meldpunt SMPR is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Bij het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg-SMPR zijn negen kerkgenootschappen aangesloten (kijk voor meer informatie op www.smpr.nl). Het IBO-SMPR heeft tot doel de gezamenlijke inhoudelijke betrokkenheid bij voortgang en kwaliteit van het meldpunt SMPR vorm te geven.

Als voorzitter leid je de driemaandelijkse vergaderingen. Deze bereid je in samenspraak met de coördinator SMPR voor. Verder ben je aanspreekpunt voor de coördinator SMPR. Deze coördinator is aangesteld binnen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is ambtelijk secretaris en adviseur van het IBO-SMPR. Daarnaast zie je toe op het nakomen van afspraken die binnen het IBO zijn gemaakt ten behoeve van de communicatie binnen de aangesloten kerkgenootschappen. Wanneer nodig vertegenwoordig je het IBO-SMPR naar buiten toe. Tevens wordt er van je verwacht dat je het proces coördineert om tot een nieuw beleidsplan te komen (2024-2027).

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt kennis van en affiniteit met het werk van SMPR. Je hebt aantoonbare bestuurservaring en hebt ideeën bij het realiseren van een veilige kerk. Het is belangrijk dat je de taal van de verschillende kerkgenootschappen verstaat, met de verschillen kunt omgaan en daarbinnen kunt samenwerken. Communicatieve vaardigheid is daarbij van groot belang. Een vergadering constructief en effectief leiden is jou op het lijf geschreven en je krijgt daar energie van. Verder denk je graag in oplossingen en ga je een uitdaging niet uit de weg. Voor deze functie is het van belang dat je lid bent van een van de bij het IBO-SMPR aangesloten kerkgenootschappen.

Wat mag jij van ons verwachten?

We bieden je een afwisselende en uitdagende taak waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan het werk van SMPR. Je wordt onderdeel van een bestuurlijk overleg waarin jouw expertise en ervaring op prijs wordt gesteld. Uiteraard is er een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Bij een positieve uitkomst van de sollicitatieprocedure zal de sollicitatiecommissie een voordracht doen aan IBO-SMPR. Daarna zal, na instemming van het IBO, de benoeming plaatsvinden door het moderamen van de PKN, dan wel door het kerkgenootschap waarvan de kandidaat lid is.

Geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met prof. dr. Heleen Zorgdrager, vicevoorzitter van het IBO-SMPR, via email hezorgdrager@pthu.nl. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 31 december a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Gerda van Ieperen–van Steenis, HR-adviseur, o.v.v. vacaturenummer 2023-064.

Wanneer je aandacht wilt vestigen op personen die voor deze functie in aanmerking zouden kunnen komen, dan verzoeken wij je vriendelijk deze namen uiterlijk 15 december met ons te delen, via vacatures@protestantsekerk.nl