dg Stiens

Kerkdienst

De doopsgezinde gemeente Stiens houdt haar vieringen in de Fermanje

Kerkdienst
11 feb

Kerkdienst

Zr. T. Tholen DUO-dienst

Kerkdienst
7 jan

Kerkdienst

Zr. A. de Groot-Zantema

Kerkdienst
21 jan

Kerkdienst

Zr. T. Tholen

Herdenkingsdienst 4 mei
4 mei

Herdenkingsdienst 4 mei

Wij nodigen alle inwoners van Stiens en omgeving uit deze dienst bij te wonen. Deze dienst staat in het teken…

IKW Wereldgebedsdag viering a.s. vrijdagavond
3 mrt

IKW Wereldgebedsdag viering a.s. vrijdagavond

In het teken van Taiwan, voorbereiding/uitvoering Interkerkelijk Kontakt Werk. Thee/koffie na de dienst, vrijwillige bijdrage bij de deur.

IKW Kerkdienst
24 dec

IKW Kerkdienst

Zr. T Tholen,  Kerstavond georganiseerd door het IKW

Kerkdienst
25 dec

Kerkdienst

Zr. T Tholen 1e Kerstdag

Kerkdienst
31 dec

Kerkdienst

Zr. T Tholen Oudjaar,  Duo-dienst

Kerkdienst
26 nov

Kerkdienst

zr. K. Roosma-de Vries, Herdenking overledenen

Kerkdienst
10 dec

Kerkdienst

“door en voorelkaar” wordt verzorgd door diverse leden van de gemeente.

Kerkdienst
8 okt

Kerkdienst

zr. A. de Groot-Zantema,  Broederschapsdag duo-dienst

Kerkdienst
29 okt

Kerkdienst

da. K. Roosma-de Vries, Avondmaal